Generalforsamling


Generalforsamling

Torsdag d. 24. februar kl. 19:00 i Tømmeruphallen.

Efter generalforsamling en kort film fra mejeriet

Verner Christensen, som har arbejdet på mejeriet fortæller lidt om stedet og arbejdsgangen.

Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022, kl. 19.00.

Formanden bød velkommen til de 41 deltagere. Mødet blev indledt med en sang ved de forårspyntede borde.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af stemmetællere : Jens Peter Hansen og Henning Nielsen.

2. Valg af dirigent : Claus Olesen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne ved annonce i Ugeavisen og på hjemmesiden.

3. Formandens og kassererens beretning .

Nedlukning fra december 2020 til sidst i april 2021 var Tømmeruphallen lukket for adgang.Ikke alle nåede at komme i gang inden ferielukket i juli. Derfor ingen generalforsamling i februar sidste år.

Sommervandring i Skolevænget blev gennemført 3. juni 2021 med 45 deltagere. Medbragt kaffe blev indtaget bag Tømmerup skole på bordbænkesæt.

August 2021 startede arbejdet op igen i arkivet.  

Generalforsamling 2. september 2021 - Genvalg til Kirsten Jessen, Anni Schou og Jens Baumann. Der deltog 12, som over en øl eller vand fik en hyggelig snak efter generalforsamlingen.    

 Jes Fabricius Møller d. 7. oktober:  Efter aflysning okt. 2020lykkedes det at Jes kunne fortælle om sit spændende arbejde i Ordenskapitlets Arkiv. 

Arkivernes dag d. 13. november. Tema: At være barn i gamle dage. Der var en lille udstilling af gammelt legetøj og børnebøger. Godt 10 gæster kiggede indenfor. Overvejer at gentage temaet og invitere børn ind næste gang.  Denne dag var der også udgivelse af:

Arkivernes Hjul   Bogen kan stadig købes i arkivet for 100 kr. og tidligere udgaver for 75 kr. Bogen var i december måned til salg ved kassen i brugsen. Solgt i alt 70 bøger.

Årsprogrammet er delt ud i uge 7, vi håber alle medlemmer har fået. Små historier fra fattiggården – Lossepladsen – fra avisen for 25, 50 og 75 år siden – Børneliv i 30’erne. Der arbejdes på at markere punktet hvor 3 sogne og 2 herreder mødes.

Kommende arrangementer: torsdag d. 9. juni byvandring i Kåstrup – fortælling om huse, hvor der har været butik eller værksted. Torsdag d. 13. oktober kommer Ole Lauritzen og fortæller om at være købmand i gamle dage.

Dagligdagen i arkivet - vi er stadig ca. 10 frivillige, som arbejder i arkivet hver tirsdag i åbningstiden kl. 9 til 11.30. Desuden møder et par stykker op når der er åbent den første lørdag i måneden kl. 10 til 12.

Besøg arkivet Man kan altid aftale en tid til at besøge arkivet, ved at kontakte en fra bestyrelsen.

Kig ind på hjemmesiden, hvor info og nyheder findes. Vi har en side på Facebook, som ikke fungerer optimalt, der arbejdes på en forbedring.  Mange medlemmer har oplyst deres mailadresse/mobilnummer, hvor der gives info fra arkivet - bl.a. er der skrevet ud inden generalforsamlingen. Kig ind på Arkiv.dk

Bevar det lille arkiv – Vi modtager gerne billeder, dokumenter mm. fra Tømmerup sogn.                            

Skriv om oplevelser (f.eks. under Coronapandemien) – Husk skriv navne og årstal på billeder.

Købt 4 nye pc’er  - ekstra tilskud fra folkeoplysningsudvalget.

Kontingent – Overvejelser om at sætte kontingentet op. Arkiv/forening fylder 40 år 21.02.2023.

Tak til alle i arkivet for godt samarbejde. Fra bestyrelsen: Verner, Ole, Jørgen, Kirsten, Anni, Jens. Suppleanter: Benni, Lena. Frivillige: Birthe, Solveig, Hans og Niels (desværre sygemeldt p.t.)

                                                                                                                                                                                     LMJ

Regnskabet, godkendt af revisorerne, blev herefter fremlagt at kassereren. (uddelt til hver enkelt). Der var et lille underskud 4.531.06 kr., som er inddækket af kassebeholdningen.

Beretning og regnskab blev godkendt med klapsalver.

4. Valg til bestyrelse + 2 suppleanter

På valg var Lisbeth Myrup Jensen, Verner Christensen, Jørgen Hansen og Ole Pedersen. Verner ville gerne takke af i bestyrelsen efter mange år og fortsætter som frivillig.

Vi er glade for, at Verner fortsætter som frivillig, så vi fortsat kan trække på hans store viden. Benni Madsen blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt samt genvalg til Lisbeth, Jørgen og Ole.

Som suppleanter valgtes Lena Thostrup og Birthe Lobedanz

5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant .

Som revisorer genvalgtes Claus Olesen og Jens Olsen. Revisorsuppleant Solveig Lauritzen.

6. Indkomne Forslag :   Ingen

7. Eventuelt

Formand Lisbeth omtalte mulighed for en kontingentstigning til næste år, hvilket der var forståelse for. Hun takkede dirigenten.

Andelsmejeriet i Spangsbro

Efter generalforsamlingen førte Kirsten Jessen os gennem historien om optakten til mejeridrift og etablering af Andelsmejeriet i Spangsbro. Hun viste billeder om, hvordan landbruget i 1840erne lagde vægt på kornproduktion. Senere gik det mod animalsk produktion i ca. 1890erne, hvor  herregårde og større gårde fik smørkværn /eget lille mejeri. Mejersker blev uddannet til bl.a. smørproduktion. Mælkevogne kørte i byen.

Videre hørte vi om forberedelse til bygning i 1936 af det nye andelsmejeri i Spangsbro, da det gamle ved Brugsen blev for lille. Uffe Pedersen holdt et indlæg om undersøgelser, byggeudvalg, oplæg fra arkitekter, licitation, vedtægtsændring, så alle andelshavere skulle hæfte for låneoptagelse. Det var en beslutningsdygtig og hurtigarbejdende bestyrelse. Fra tanke i 1934 og til handling stod bygningen - mejeriet klar i 1936.

Mejerist på Andelsmejeriet i Spangsbro.

Efter kaffen så vi en 3 minutters film fra ca. 1938 om arbejdet på mejeriet.

Verner Christensen, som er uddannet mejerist, blev ansat i 1968 på Spangsbro mejeri, hvor 7-8 mejerier blev samlet i 1960erne. Verner fortalte levende om sit arbejde. Traktor-vogne (tidligere hestevogne) opsamlede tidligt om morgenen mælke-jungerne (påtrykt numre) hos landmændene.

Mælken blev indvejet ved én luge og udvejet ved næste luge. (syrnet mælk til foderbrug). Der blev produceret smør på træ-smør-kærner. Vandprocent måltes på lille smørvægt. Mælkefedtprocent måltes med en syre i små måleglas, og der blev foretaget ugentlige hygiejne-prøver på mælken fra landmændene.  Efter sammenslutningen af mejerier lukkede Spangsbro Mejeri i 1976.

Efter de interessante foredrag takkede formanden med forårsblomster til Verner, Kirsten og Uffe. Desuden fik Verner stor tak og vin for sit mangeårige bestyrelses-arbejde.

En god aften sluttede med en sang.

N.B. Vi fik 4 nye medlemmer i vor forening denne aften.

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.07 | 01:29
Sognets gamle huse har modtaget 22
11.06 | 11:58
Billeder fra arkivet har modtaget 1
11.06 | 11:56
Gamle Historier har modtaget 12
11.06 | 11:51
Spangsbro fryseri har modtaget 2
Du kan lide denne side