Generalforsamling


Generalforsamling 2021 

Torsdag d.  ?   februar kl. 19.30 i Tømmeruphallen 


Referat fra Generalforsamling 2020

Dagsorden:

1                                Valg af stemmetællere

2                                Valg af dirigent

3                                 Formandens og kassererens     beretning

4                                Valg af til bestyrelse + 2 suppleanter

Lige år 4 bestyrelsesmedlemmer – ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer for to år – suppleanter for et år

5                                 Valg af 2 revisorer – 1 revisorsuppleant

6                                  Indkomne forslag

7                                  Eventuelt

 

På valg til bestyrelse: Lisbeth Myrup Jensen – Verner Christensen – Jørgen Hansen – Ole Pedersen

suppleanter: Hans Hansen – Niels Knudsen

revisor Claus Olesen – Jens B. Olsen

revisor suppleant: Jonna Jensen

 

Velkomst (LMJ).  Sang fra Højskolesangbogen: ”Det haver så nyligen regnet”.

 

 

Ad. 1                   Bent Andreasen og John Kristensen

 

Ad. 2                   Claus Olesen

 

Ad. 3                   Årsberetning 2020

Generalforsamling 2019 Ved generalforsamlingen 2019 stoppede Bent Andreasen og Kirsten Jessen blev valgt ind i stedet. Der var genvalg til Jens og Anni. Efter generalforsamlingen fortalte Ole om Tømmerup i hans barndom. Verner fortalte om gårdene i Ubberup og Ubberupgården. 40 deltog i generalforsamlingen.

Brugsen 150 år udstilling. D. 4. april havde Tømmerup brugs 150års jubilæum. Arkivet lavede en fin udstilling i brugsen, hele april måned var udstillingen i brugsen. Efterfølgende fik arkivet en kasse med gamle papirer og billeder fra brugsen. Materialet har Niels og Hans nu gået igennem – et kæmpe arbejde, som nu kan registreres og arkiveres.

Ingen forårsmøde De sidste par år har vi ikke arrangeret forårsmøde. Det kan tages op igen.

Byvandring i regnvejr. D 6.-6. var vi på byvandring i regnvejr med Peter Hermann gennem Kordilgade. Aftenen sluttede i Kalundborg arkivs lokaler. 30 deltog.

Skilt. For et år siden begyndte vi at undersøge om et skilt med ”Lokalhistorisk Arkiv” ved Tømmeruphallens indkørsel kunne sættes op. Efter mange forviklinger blev skiltet sat op først i december.

Rød pumpe. For at bypumpen kunne blive mere synlig er den nu malet rød og den ses nu tydeligt fra Tømmerupvej.

Efterårsmøde Lene Myrup. D. 10/10 fortalte Lene Myrup om sin barndom i Spangsbro og omegn. Selvom Lene har boet 45 år i Norge, har hun en detaljeret hukommelse om barndom/skolegang. Mange var mødt op (også fra skoletiden). Der var fuldt hus.

Arkivernes dag - quiz D. 9/11 var det arkivernes dag. Arkivet havde lavet en quiz med gamle billeder. Arkivet havde denne dag også besøg af tv-kalundborg.dk, som lavede et fint indslag om arkivet og om salg af ”Arkivernes Hjul”.

Arkivernes Hjul 2019 sælges stadig for 100 kr. 2016 -2017 og 2018 sælges for 75 kr. Tømmerups artikel er i 2019 ”Tømmerup brugs’ historie gennem 150 år”. Bogen udkommer igen slutningen 2020. Vi hører gerne hvordan bogen bliver modtaget.

Skolevænget. D. 4. juni 2020 er der byvandring i Skolevænget. Mødested Tømmerup friskole. Vi håber at få samlet billeder og fortællinger sammen fra før udstykning og fra byggeriet af husene. Aftenen slutter på Tømmerup friskole.

Jes Fabricius. D. 8. oktober 2020 vil Jes Fabricius fortælle om levnedsberetninger fra modtagere af Ridderkorset.

Årsprogram – 40 sider. Stor udgave denne gang – på grænsen til dyrere porto.  Beates artikel om husflidsskoler. (besøg Landbomuseet) Alfred Olsen. Sankt Hans.

Dagligdagen i arkivet. Hver tirsdag formiddag i åbningstiden er vi ca. 10 frivillige, som arbejder i arkivet.

Besøg arkivet Åbent tirsdage kl. 9.00 – 11.30. Kontakt en fra bestyrelsen for evt. besøg på andre tidspunkter.

Skriv ned om oplevelser (også selvom det kun er 50 år siden) skriv navne og årstal på billederne. Digitale billeder modtages også.

Arkiv.dk Kig på Arkiv.dk -

MobilePay Efter nytår har foreningen fået Mobil Pay

Hjemmeside – face book    Overvejelser om at vi skal på face book (det er den vej det går). Måske ny hjemmeside.

Bevar det lille arkiv. Arkivet samler ind og opbevarer billeder og arkivalier fra Tømmerup Sogn. Det er et lille område med kun ca. 1400 – 1500 indbyggere.

Tak til alle i arkivet for godt samarbejde. 

                                                                                                                                                                        LMJ.  

         Beretning  og Regnskab godkendt af generalforsamlingen.                                                                                                                                

 

Ad.4           Til Bestyrelsen: genvalg til Lisbeth Myrup Jensen – Verner Christensen – Jørgen Hansen – Ole Pedersen

                  Suppleanter: Hans Hansen og Niels Knudsen ønskede ikke genvalg.                                            

                  Benni Madsen og Lena Thostrup blev valgt

 

Ad. 5          Genvalg til revisorerne: Claus Olesen og Jens B. Olsen

                  Genvalg til Jonna Jensen som revisorsuppleant.

 

Ad. 6           Ingen indkomne forslag

 

Ad. 7          Ole Gammelby efterlyste mere synliggørelse/offentliggørelse af billeder/film fra arkivet, f.eks. på skærme i hallen. Vi må tage det op. Måske er det hjemmesiden og face book det skal ses på?

 

 

Efter generalforsamlingen fortalte Benni Madsen om Kåstrup. Med billeder af gårde og huse set fra luften blev 15 gårde med matrikelnumre gennemgået grundigt. Godt hjulpet af Janne Henriksen og Jens Baumann fik de mange tilhørere historier fra før i tiden i Kåstrup og omegn. Det blev en fornøjelig aften og der var flere input fra bordene med anekdoter og fakta.  Det var et velbesøgt arrangement – fuldt hus.

 

Aftenen sluttede med en sang: ”Sig månen langsomt hæver”.Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.10 | 07:31
Sognets gamle huse har modtaget 20
20.09 | 09:03
Eskilsbjerg har modtaget 3
27.07 | 15:57
Billeder fra arkivet har modtaget 1
27.07 | 15:56
Billeder fra arkivet har modtaget 2
Du kan lide denne side