Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening.

Velkommen til Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder med tilknytning til Tømmerup Sogn, Kalundborg. Gennem indsamling, registrering og arkivering af dokumenter, arkivalier, bøger, billeder, fotos, stemmeoptagelser mm.

 Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening

1983-2023

40 års jubilæum

21 februar 2023

 

Tømmerup Sogns Lokalhistoriske forening kan i år fejre 40 års jubilæum den 21. februar.

I 1982 havde Tømmerup friskole emneuge, hvor temaet var ”Tømmerup sogn før og nu”.

Forældre og andre i sognet bidrog til undervisningen ved at fortælle om, hvordan livet formede sig ”i gamle dage”, hvor unge mennesker kom ud at tjene efter konfirmationen, hvilke håndværk og fag, der var mulighed for at vælge.

Al den viden, der kom for dagen, blev en gruppe enige om, måtte gemmes og arkiveres på fornuftig vis til gavn for kommende slægter.

 Ideen til en lokalhistorisk forening var født og en gruppe ildsjæle trak i arbejdstøjet, fik nedsat et udvalg, vedtægter blev udformet og der blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor ”Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening” blev en realitet.

Lokalet til arbejdet og opbevaringen af arkivalierne blev i første omgang etableret i ”smørrummet” – et lokale i det tidligere mejeri. Et lokale på førstesalen i den gamle lærerbolig på Tømmerup Skole blev næste stop, og nu er arkivet endt i et lokale i Tømmerup Hallen.

Pengeinstitutter og kommunen ydede tilskud til skriveborde, arkivskabe, kontorstole, skrivemaskiner og andet kontorgrej.

Nu er det computere og digitalisering, der er i spil i arbejdet med at bevare fortidens historier og billeder, hvilket har gjort det nemmere for dem, der graver i egen slægt at gå ind på arkiv.dk, og her finde det, de søger. Desuden kan man altid møde op på det lokale arkiv og få hjælp.

Lokalarkivet har gennem årene arrangeret mange udadrettede aktiviteter og haft gode foredragsholdere med interessante emner i arkivregi.

Arkivet har med støtte fra VELUX FONDDEN udgivet bogen ”Historiske glimt fra Tømmerup Sogn”, der fortæller om sognet gennem tiderne med artikler og mangfoldigt billedmateriale.Arkivets 40 års jubilæum blev en rigtig fin dag med besøg fra kommunens arkiver, vore egne medlemmer og andre med interesse for lokalhistorien.


Godt humør og god samtale fyldte lokalerne.

Tak til alle, der mødte op.


 

 Arkivet åbent tirsdage kl. 9.00 til 11.30

 Vi holder også åbent første lørdag i hver måned, fra kl. 10 til 12 

BYPUMPEN

Tømmerups gamle bypumpe blev sporet til Raklev i sommeren 1985. De daværende ejere gik med til at bytte den med en anden, som Ellen O. havde skaffet.
Den blev opstillet i efteråret 1986 på Tømmerupvej 37, hvor den tidligere havde stået, men denne gang uden vandforbindelse.

Den er nu blevet malet, så den skulle være blevet mere synlig fra vejen, Spangsbro mod Tømmerup

 Foreningens Årsprogram er delt ud til medlemmerne.

Hvis bladet ikke er modtaget eller man ønsker at blive medlem.

Rettes henvendelse til: Lisbeth Myrup Jensen   Tlf: 30523283

 Arkivernes Hjul kan stadig købes ved at ringe/SMS til samme tlf nr. 

 

Vi er stadig interesseret i at få sat navne på billeder fra bl.a. Tømmerup skole - klassebilleder fra 1974 - 2010.

 Desuden mange billeder fra TGU gymnastik, håndbold, fodbold m.m.

 Så kom forbi arkivet i åbningstiden, eller få en aftale med en fra bestyrelsen.

 

 

 Arkivets adresse:

 Tømmeruphallen, Tømmerupvej 20, Spangsbro, 4400 Kalundborg

 Tlf. i åbningstiden: tlf.nr :  52734566 

 E-Mail: toemmeruplokalarkiv@gmail.com

 Hjemmeside: www.toemmerupsogn.dk

 

 Medlemsskab:

 Kontigent for 2023 150 kr. for par og 100 kr. for enkeltpersoner,

som kan inbetales ved Bankoverførsel, MobilPay eller til kasseren.

Dragsholm Sparekasse: 0537 0000480835

MobilPay: 725075

Husk navn ved betaling.

Betaling til kassereren kan ske  før generalforsamlingen, eller i arkivets åbningstid.

 

Arkivet er åbent:  

 Arkivet har åbent hver tirsdag kl. 9.00 – 11.30.

 Åben efter aftale med en fra bestyrelsen.

Lukket i juli måned

Nyt Telefonnummer:

52734566

 

Ny Mail adresse fra 20/12 2017:

toemmeruplokalarkiv@gmail.com 

 

Nyeste kommentarer