Program 2023

GENERALFORSAMLING:

Tirsdag d. 21/2 2023  kl.18.00 i Tømmeruphallen.

Tilmelding Ring eller sms 30523283

Efter Generalforsamlingen, byder foreningen på en let anretning

Sommervandring 

Torsdag d.8/6 2023 kl. 19:00  

Ubberup Valgmenighedskirke

Lisbeth Andreasen guider os rundt i området,

Trave tur til Sognestenen, på Tingvejen ved broen, som foreningen har fået sat, til markering af, hvor 3 sogne og 2 herreder mødes.

Rørby, Tømmerup og Rørby Sogn.

Ars og Skippinge herred.

  Tag selv kaffen med, denne drikkes i Samlingssalen ved Kirken

Efterårsmøde              

Torsdag 12/10 2023   kl.19.00 i Tømmeruphallen.

De forsvundne erhverv i sognet.

Tilmelding Ring eller sms 30523283

Til samtlige arrangementer er alle meget velkomne  

Ret til ændringer forbeholdes

 .

Nyeste kommentarer