Program 2023

GENERALFORSAMLING:

Tirsdag d. 21/2 2023  kl.18.00 i Tømmeruphallen.

Tilmelding Ring eller sms 30523283

Efter Generalforsamlingen, byder foreningen på en let anretning

Sommervandring 

Torsdag den 8. juni 2023 kl. 19.00

  

Ubberup Valgmenighedskirke

Mødested: Ubberup Valgmenighedskirke.

Vi går hen til Sognestenen, som foreningen har sat,

 hvor 3 sogne og 2 herreder mødes.

Herfra går vi ad stien til Højskolen, Digterhuset og Nøjsomheden tilbage til kirken.

Den medbragte kaffe hygger vi os med i Samlingssalen 

– eller ude, hvis vejret er med os.

På turen guider Lisbeth Andreasen os rundt i historien i området.

Turen er på ca. 2 km på god sti – men man kan også vælge at gå tilbage til kirken og vente på dem, som går med rundt.

Driller vejret, har vi en Plan B – så sæt under alle omstændigheder X i kalenderen.

  Tag selv kaffen med, denne drikkes i Samlingssalen ved Kirken

Efterårsmøde              

 Torsdag den 12. oktober 2023 kl. 19.00 i Tømmeruphallen

med temaet:

”De forsvundne erhverv i sognet”

Arkivet går i gemmerne og finder billeder og historier til en aften, hvor minderne om sognets forsvundne erhverv vækkes til live - og måske krydres med medlemmernes anekdoter.


Til denne aften er tilmelding nødvendig – sms eller ring til Lisbeth Myrup Jensen: 

30 52 32 83


Til samtlige arrangementer er alle meget velkomne

- og husk: 

Man kan være medlem i Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening

- uden at skulle arbejde som frivillig.


   

Ret til ændringer forbeholdes

 .

Nyeste kommentarer