Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening.

Velkommen til Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder med tilknytning til Tømmerup Sogn, Kalundborg. Gennem indsamling, registrering og arkivering af dokumenter, arkivalier, bøger, billeder, fotos, stemmeoptagelser mm.


Arkivets tilbud om at holde åbent den første lørdag i måneden ophører.

Der viste sig ikke at være grundlag for dette
Generalforsamling:

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 i Tømmeruphallen


Tilmelding nødvendig. ring  eller sms til Lisbeth Myrup Jensen

tlf: 30523283 


Efter generalforsamling:

Studierejse til Amerika 1957 ved Beate Fog-Larsen

Søndag formiddag afsejler Norske Amerikaliniens Oslofjord fra København til New York med ca 75 passager fra Danmark.

Eilif Fog Larsen var med - vi kommer med via de billeder og den dagbog, han har efterledt sig.

Nummer 8 i rækken af årbøger fra

Kommunens 8 lokalhistoriske arkiver præsenteres og sælges i Brugsen og på Arkivet på Arkivernes Dag.

LØRDAG, DEN 11. NOVEMBER.

Bogen har fået nyt look udenpå, men indeni er den stadig fyldt med fortællinger og billeder.

Forordet er i år skrevet af Laurits Randrup.

Emnerne er Skolen, Afstraffelse i 1944, Førstelærer og digter, Postvæsnet, Røsnæs Fyr, Uddannelse på Dannebrog, Feriekolonier, Brugsforeninger, Om aftægt, Kirken og Landbruget, Værslev Banen 125 år, Avisen 1923 og Hjulspindet, der snor sig rundt med aktuelle begivenheder i kommunen.
Årbogen ARKIVERNES HJUL 2023

100 KR.

Kan købes i Arkivet i åbningstiden

Tirsdage kl. 9.00-11.30.

Samt i Brugsen i december måned.

Er man gået glip af de foregående udgaver er de stadig på lager i Arkivet.

Årgang: 2016-2017-2018 og 2019 koster 50 kr.

Årgang: 2020-2021 og 2022 koster 75 kr.

MobilePay: 72 50 75BYPUMPEN

Tømmerups gamle bypumpe blev sporet til Raklev i sommeren 1985. De daværende ejere gik med til at bytte den med en anden, som Ellen O. havde skaffet.
Den blev opstillet i efteråret 1986 på Tømmerupvej 37, hvor den tidligere havde stået, men denne gang uden vandforbindelse.

Den er nu blevet malet, så den skulle være blevet mere synlig fra vejen, Spangsbro mod Tømmerup

 Foreningens Årsprogram er delt ud til medlemmerne.

Hvis bladet ikke er modtaget eller man ønsker at blive medlem.

Rettes henvendelse til: Lisbeth Myrup Jensen   Tlf: 30523283

 Arkivernes Hjul kan stadig købes ved at ringe/SMS til samme tlf nr. 

 

Vi er stadig interesseret i at få sat navne på billeder fra bl.a. Tømmerup skole - klassebilleder fra 1974 - 2010.

 Desuden mange billeder fra TGU gymnastik, håndbold, fodbold m.m.

 Så kom forbi arkivet i åbningstiden, eller få en aftale med en fra bestyrelsen.

 

 

 Arkivets adresse:

 Tømmeruphallen, Tømmerupvej 20, Spangsbro, 4400 Kalundborg

 Tlf. i åbningstiden: tlf.nr :  52734566 

 E-Mail: toemmeruplokalarkiv@gmail.com

 Hjemmeside: www.toemmerupsogn.dk

 

 Medlemsskab:

 Kontigent for 2023 150 kr. for par og 100 kr. for enkeltpersoner,

som kan inbetales ved Bankoverførsel, MobilPay eller til kasseren.

Dragsholm Sparekasse: 0537 0000480835

MobilPay: 725075

Husk navn ved betaling.

Betaling til kassereren kan ske  før generalforsamlingen, eller i arkivets åbningstid.

 

Arkivet er åbent:  

 Arkivet har åbent hver tirsdag kl. 9.00 – 11.30.

 Åben efter aftale med en fra bestyrelsen.

Lukket i juli måned

Nyt Telefonnummer:

52734566

 

Ny Mail adresse fra 20/12 2017:

toemmeruplokalarkiv@gmail.com